கேலரி

You are here

காந்திஜியின் வாழ்க்கை மற்றும் தனிநபர் சார்ந்த காட்சிரீதியான பல்வேறு ஊடக சித்தரிப்புகள் கேலரியில் உள்ளன. அதனோடு எஸ்.ஏ.பி.எம்.டி-யின் ஆவணக் காப்பகத்தில் கிடைக்கக் கூடிய காந்தியின் உரைகளும் ஒலிச்சித்திரங்களாக உள்ளன.

Loading
கேலரி

புகைப்படங்கள்

மேலும்
 • Milch cows from the Go-Seva Sangh at Gopuri; the Go-Seva Sangh founded by Gandhiji has made successful efforts in improving the local breed of cattle

  Milch cow..

 • Lakshminarayana Temple, Wardha, the first temple in India to open its doors to Harijans

  Lakshmina..

 • Gandhi in

  Gandhi in..

கார்ட்டூன்கள்

மேலும்
 • The Peace Maker

  The Peace..

 • The Passive Resistor,The Desperado and the Passive Resister

  The Passi..

 • Danger Signal

  Danger Si..

வீடியோக்கள் / படச்சுருள்கள்

மேலும்

ஆடியோக்கள்

மேலும்
 • Post Prayer Speech by Mahatma Gandhi on 11-05-1947 at Sodepur (Part - 1)

  Download Audio
 • Post Prayer Speech by Mahatma Gandhi on 11-05-1947 at Sodepur (Part - 2)

  Download Audio
 • Post Prayer Speech by Mahatma Gandhi on 13-05-1947 at Sodepur

  Download Audio

பிற ஊடகங்கள்

GoUp