புகைப்படங்கள்

You are here

காந்திஜியின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புகைப்பட பிம்பங்களின் தொகுப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. இதில் அவரது குடும்பம், அவரது சகாக்கள், பல்வேறு இயக்கங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்த புகைப்படங்கள் உள்ளன. இவை அனைத்தும் காலவரிசை ஒழுங்கில் தரப்பட்டுள்ளன.

Loading
The Primary School at Rajkot
GoUp