இதைத் தவிர்த்துவிட்டு முதன்மை உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்க

You are here

இந்திய அரசின் வலைத்தளமான காந்தி பாரம்பரிய போர்ட்டல் ஆனது வேர்ல்டு வைடு வெப் கன்சோர்ட்டியத்தின் (W3C) வலைத்தள உள்ளடக்கத்தை அணுகுவதற்கான வழிமுறைகள் (WCAG) 2.0 நிலை AA என்பதற்கு ஒத்திசைந்ததாக உள்ளது. இது பார்வைக் குறைபாடு உள்ளவர்கள் ஸ்க்ரீன் ரீடர்கள் போன்ற உதவி செய்யும் தொழில் நுட்பங்கள் மூலம் வலைத் தளத்தை அணுகிப் பயன்படுத்த உதவுகின்றது

பல்வேறு ஸ்கிரீன் ரீடர்களில் இருந்து விரும்பியதை தேர்ந்தெடுக்கலாம்

ஸ்கிரீன் ரீடர் இணையதளம் Free / Commercial
Screen Access For All (SAFA) http://www.nabdelhi.org/NAB_SAFA.htm External website that opens in a new window Free
Non Visual Desktop Access (NVDA) http://www.nvda-project.org/ External website that opens in a new window Free
System Access To Go http://www.satogo.com/ External website that opens in a new window Free
Thunder http://www.screenreader.net/index.php?pageid=2 External website that opens in a new window Free
WebAnywhere http://webanywhere.cs.washington.edu/wa.php External website that opens in a new window Free
Hal http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5 External website that opens in a new window Commercial
JAWS http://www.freedomscientific.com/jaws-hq.asp External website that opens in a new window Commercial
Supernova http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1 External website that opens in a new window Commercial
Window-Eyes http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/ External website that opens in a new window Commercial
GoUp