கார்ட்டூன்கள்

You are here

காந்திஜி மிகவும் நகைச்சுவை உணர்வு கொண்டவர். தென்னாப்பிரிக்காவில் அவர் இருந்த காலம் முதலே பல கார்ட்டூன்கள் மற்றும் கேலிச்சித்திரங்களுக்கு அவர் கருப்பொருளாக இருந்துள்ளார். அவற்றில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொகுப்பு இங்கே தரப்பட்டுள்ளன.

காட்டப்படுகின்றது: 1 / 112 கார்ட்டூன்கள்
  • நியமக் காட்சி Standard View
  • சிறு அளவு படக் காட்சிThumbview
Passive resistance in the Transvaal
GoUp