દીર્ધા

You are here

દીર્ધામાં ગાંધીજીના જીવન અને વ્યક્તિત્વનું વિવિધ માધ્યમોમાં નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત સાબરમતી આશ્રમ સુરક્ષા અને સ્મારક ટ્રસ્ટના અભિલેખાગારમાં ઉપલબ્ધ તેમના ભાષણોનું રેકોર્ડીંગ પણ છે.

Loading
દીર્ધા

ફોટોગ્રાફ્સ

વિશેષ
 • Founders of the Natal Indian Congress, 1895

  Founders ..

 • Faizpur Congress, 1936

  Faizpur C..

 • On his way to Noakhali, East Bengal, November 1946

  On his wa..

કાર્ટુન

વિશેષ
 • Removing the Heads

  Removing ..

 • Holding Up the Train

  Holding U..

 • The Three Monkeys

  The Three..

વીડિયો / ફિલ્મ ફૂટેજ

વિશેષ

ઓડિયો

વિશેષ

અન્ય માધ્યમો

GoUp