દીર્ધા

You are here

દીર્ધામાં ગાંધીજીના જીવન અને વ્યક્તિત્વનું વિવિધ માધ્યમોમાં નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત સાબરમતી આશ્રમ સુરક્ષા અને સ્મારક ટ્રસ્ટના અભિલેખાગારમાં ઉપલબ્ધ તેમના ભાષણોનું રેકોર્ડીંગ પણ છે.

Loading
દીર્ધા

ફોટોગ્રાફ્સ

વિશેષ
 • Gandhiji addressing Friends Society meeting in London

  Gandhiji ..

 • Gandhi receiving instructions on lifeboat practice from Capt. Marton Jack

  Gandhi re..

 • South Africa in 1900

  South Afr..

કાર્ટુન

વિશેષ
 • The Birth of Swadeshi

  The Birth..

 • A Tandem Offer

  A Tandem ..

 • Have You Got It?

  Have You ..

વીડિયો / ફિલ્મ ફૂટેજ

વિશેષ

ઓડિયો

વિશેષ

અન્ય માધ્યમો

GoUp