દીર્ધા

You are here

દીર્ધામાં ગાંધીજીના જીવન અને વ્યક્તિત્વનું વિવિધ માધ્યમોમાં નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત સાબરમતી આશ્રમ સુરક્ષા અને સ્મારક ટ્રસ્ટના અભિલેખાગારમાં ઉપલબ્ધ તેમના ભાષણોનું રેકોર્ડીંગ પણ છે.

Loading
દીર્ધા

ફોટોગ્રાફ્સ

વિશેષ
 • with Mr. Casey, Governor of Bengal, Calcutta, December 20, 1945

  with Mr. ..

 • Conferring with Sardar Patel and other Congress leaders after his release from prison, 1931

  Conferrin..

 • Gandhi in London, 1909

  Gandhi in..

કાર્ટુન

વિશેષ
 • Experiment with Mahatma Gandhi

  Experimen..

 • Nuts to Crack

  Nuts to C..

 • Advice to the Chiefs,Go home before it is too late

  Advice to..

વીડિયો / ફિલ્મ ફૂટેજ

વિશેષ

ઓડિયો

વિશેષ

અન્ય માધ્યમો

GoUp